O NAS

A gdyby tak nie było podziałów na muzykę akademicką i alternatywną? A gdyby tak samo mówić o awangardzie hip-hopu, cyfrowym noisie oraz partyturach konkretnej muzyki instrumentalnej czy spektralnych analizach? I jeszcze żeby autorzy z różnych kręgów – muzykolodzy, krytycy, dziennikarze, matematycy, chemicy, melomani, amatorzy – pisali żywo, barwnie i niekonwencjonalnie, i to tylko o tym, co naprawdę cenią? A pismo wyglądało nie do końca zwyczajnie, lecz eksperymentowało z formą i składem?

Magazyn o muzyce współczesnej “Glissando” powstał dekadę temu właśnie z takich założeń. I choć wiele się zmieniło, layout uspokoił, doszła perspektywa socjologiczna i antropologiczna, przewinęło się kilkunastu redaktorów i ponad dwustu autorów – to te ideały wciąż są nam bliskie. Po drodze wydaliśmy 22 numery (w tym trzy podwójne) z 548 tekstami na blisko 2500 stronach, dodawaliśmy płyty CD i pendrajwy, a nakład oscylował od 500 do nawet 2000 egzemplarzy. Trzy razy zmienialiśmy wygląd strony internetowej www.glissando.pl, tworzyliśmy specjalne kanały na SoundCloud i YouTube, nie wspominając o fanpejdżu www.facebook.com/magazynglissando. Od 2009 roku wydawcą „Glissanda” jest organizacja pozarządowa – Fundacja 4.99, odpowiedzialna także za serię wydawniczą Bôłt Records oraz liczne koncerty i festiwale.

Jako jedyny magazyn w Polsce poświęcony tylko muzyce nowej w jej najrozmaitszych przejawach po raz pierwszy w kraju prezentowaliśmy dziesiątki postaci i nurtów. Wspomnijmy tylko o: muzyce spektralnej (#1), free improvisation (#3), live electronics (#4), plądrofonii (#5–6), nowej złożoności i prostocie (#7), muzyce sieciowej i algorytmicznej (#8), rozszerzonych technikach wokalnych (#9), nowych teoriach muzyki filmowej (#10–11), muzyce konkretnej (#12) i przestrzennej (16), mikrotonowości (#17), nagraniom terenowym (#12 i #22) oraz awangardzie – techno (#4 i #20), industrialu (#7), rocka (#13-14), hip-hopu (#17) i noise’u (#22), por. spis treści wszystkich numerów. Kolejne wydania, niedostępne z powodu wyczerpanego nakładu, są stopniowo digitalizowane i bezpłatnie udostępniane.

Przybliżaliśmy w „Glissandzie” sceny: japońską (#1), nowojorską (#2), polską (#3 i #22), francuską (#5-6), warszawską (#7), skandynawską (#8), austriacką (#9), beneluksową (#10–11), wrocławską (#12), litewską (#15), włoską (#16), szwajcarską (#20). Naświetlaliśmy związki muzyki z: literaturą (#1), poezją (#3), matematyką (#4), malarstwem (#5–6), nowymi mediami (#8), kinem (#10–11), polityką (#13–14), filozofią (#5–6 i #15), architekturą (#16), przestrzenią publiczną (#18), performatyką (#21), konceptualizmem (#22). W wywiadach, portretach, tłumaczeniach pojawiali się najwybitniejsi światowi twórcy XX i XXI wieku, przy czym szczególnie dużo uwagi poświęcaliśmy cały czas młodym kompozytorom i improwizatorom z kraju.

Od połowy 2013 roku redakcja „Glissanda” bezprecedensowo się poszerzyła: do warszawskiego rdzenia dołączyły także osoby z innych miast, mniej lub bardziej ściśle współpracujące z magazynem (pełen skład poniżej). Od tego czasu pracowicie budujemy także własną sieć dystrybucji opartą na trzech portalach – oprócz własnego sklepu internetowego oraz kilkunastu niezależnych księgarniach i klubokawiarniach. Ponadto mniej lub bardziej zdecydowanymi krokami wkraczamy w przestrzeń europejską. Wydany w początku 2012 roku #19 promował młodych kompozytorów polskich w języku niemieckim, także w załączonych nagraniach. Z kolei #24, mający premierę we wrześniu 2014 roku to anglojęzyczny zbiór materiałów związanych z ubiegłorocznymi koncertami Avant Avant Garde pod kuratelą Michała Libery.

W czerwcu ukazał się dwujęzyczny #23 pod redakcją Dariusza Brzostka, poświęcony tematowi antropologii i fetyszymu kasety magnetofonowej. W drugiej połowie roku premierę mają #25 (manifesty, red. Antoni Michnik) i #26 (pejzaż dźwiękowy, red. Krzysztof Marciniak). W pierwszej połowie 2015 ukaże się zaś #27 (red. Barbara Bogunia) poświęcony w całości tematyce dziecka w muzyce współczesnej. Zapraszamy do zgłaszania tekstów i tematów, które wiązać będą te ogólne wytyczne z perspektywą wschodnioeuropejską. Od połowy 2014 roku „Glissando” dokonuje bowiem otwarcia w tę stronę, zapraszając do międzynarodowej rady redakcyjnej postaci z kolejnych krajów, wśród których na razie znajdują się: Czechy (Matej Kratochvil), Litwa (Roman Sziruchow), Rosja (Lidia Ader) i Ukraina (Ljubow Morozowa), w najbliższych planach – Węgry i Rumunia. Wszystkie numery od #24 włącznie będą zawierają teksty w wielu językach, przy czym wersja polska lub angielska zawsze znajdzie się na www.glissando.pl.

Wydawcą „Glissanda” jest Fundacja 4.99 (statut fundacji: tutaj)

rok założenia: 2004

medium: papierowe

format: A4, czarno-białe, 140 stron

nakład: 1200 do 1500

ISSN: 1733-4098

www: www.glissando.pl

Wydawca: Fundacja 4.99, ul. Kłopotowskiego 7/3, 03-718 Warszawa

NIP: 521-348-36-05

KRS: 0000304761

REGON: 141412549-00025

Konto: Bank Millenium S.A., 75 1160 2202 0000 0002 3821 5546