konceptualizm-obrazek-do-wstepniaka-pawla
Paweł Szroniak
Ustalanie pojęć

Poszukiwanie wspólnego języka Wszystko zaczyna się w języku… Termin „muzyka konceptualna” przez długie lata nie funkcjonował w muzykologicznym dyskursie; niemal nikt się […]